فروش مغازه در تبریز

مغازه در منطقه باغمیشه ( شهر ک باغمیشه شیت چهار... ) 150,000,000 تومان تاریخ درج : 09/03/89 مشاهده جزئیات و تماس مغازه در منطقه شمس تبریزی ( دارایی3... ) 320,000,000 تومان تاریخ درج : 04/03/89 مشاهده جزئیات و تماس واحد تجاری در منطقه بزرگراه کسایی ( ساختمان سنگی... ) 2,147,483,647 تومان تاریخ درج : 02/03/89 مشاهده جزئیات و تماس واحد تجاری در منطقه جاده آذرشهر ( جاده اذر شهر --بالاتر از شهرک صنعتی ر... ) 900,000,000 تومان تاریخ درج : 30/02/89 مشاهده جزئیات و تماس مغازه در منطقه شمس تبریزی ( چهارراه ملل متحد... ) 90,000,000 تومان تاریخ درج : 28/02/89 مشاهده جزئیات و تماس مغازه در منطقه جاده آذرشهر ( باغ معروف - 16 متری محله اصغر آباد... ) 18,000,000 تومان تاریخ درج : 26/02/89 مشاهده جزئیات و تماس واحد تجاری در منطقه جاده آذرشهر ( باغ معروف - خ امام... ) 20,000,000 تومان تاریخ درج : 26/02/89 مشاهده جزئیات و تماس مغازه در منطقه منصور ( خیابان امام روبروی دبیرستان طالقان�... ) 250,000,000 تومان تاریخ درج : 22/02/89 مشاهده جزئیات و تماس مغازه در منطقه باغمیشه ( خیابان اصلی بارنج... ) 100,000,000 تومان تاریخ درج : 21/02/89 مشاهده جزئیات و تماس واحد تجاری در منطقه ابوریحان ( خ ابوریحان... ) 2,147,483,647 تومان تاریخ درج : 21/02/89 مشاهده جزئیات و تماس مغازه در منطقه شمس تبریزی ( خ شمس تبریزی گرو... ) 60,000,000 تومان تاریخ درج : 20/02/89 مشاهده جزئیات و تماس مغازه در منطقه بازار ( چهارراه 17 شهریور... ) 55,000,000 تومان تاریخ درج : 14/02/89 مشاهده جزئیات و تماس مغازه در منطقه لاله ( خیابان آزادی - اول ملت... ) 150,000,000 تومان تاریخ درج : 14/02/89 مشاهده جزئیات و تماس مغازه در منطقه لاله ( laleh... ) 42,000,000 تومان تاریخ درج : 13/02/89 مشاهده جزئیات و تماس واحد تجاری در منطقه میر داماد ( میرداماد خیابان محراب... ) 110,000,000 تومان تاریخ درج : 12/02/89 مشاهده جزئیات و تماس مغازه در منطقه ساعت ( چهاراه شهناز پشت پاساژزرغامی--پاساژ... ) 65,000,000 تومان تاریخ درج : 31/01/89 مشاهده جزئیات و تماس مغازه در منطقه شمس تبریزی ( شمس تبریزی-شهرداری منطقه10... ) 60,000,000 تومان تاریخ درج : 30/01/89 مشاهده جزئیات و تماس مغازه در منطقه ساعت ( چهارراه شهنازبه طرف باغ گلستان نرسی... ) 400,000,000 تومان تاریخ درج : 29/01/89 مشاهده جزئیات و تماس مغازه در منطقه باغمیشه ( شهرک باغمیشه شیت چهار خیابان میثاق... ) 136,500,000 تومان تاریخ درج : 29/01/89 مشاهده جزئیات و تماس مغازه در منطقه بلوار 29 بهمن ( چای کنار جنوبی ... ) 400,000,000 تومان تاریخ درج : 17/01/89 مشاهده جزئیات و تماس

/ 0 نظر / 18 بازدید