فروش آپارتمان در تبریز

آپارتمان در منطقه ولی عصر ( ولی عصر اخر خیابان پروین اعتصامی-بر�... )

50,000,000 تومان تاریخ درج : 06/03/89

مشاهده جزئیات و تماس آپارتمان در منطقه ولی عصر ( جنب پل کابلی... )

85,000,000 تومان تاریخ درج : 05/03/89

مشاهده جزئیات و تماس آپارتمان در منطقه ولی عصر ( ولیعصر پروین اعتصامی... )

120,000,000 تومان تاریخ درج : 05/03/89

مشاهده جزئیات و تماس آپارتمان در منطقه ولی عصر ( ولی عصر آخر پروین اعتصامی فاز3 بعثت... )

28,000,000 تومان تاریخ درج : 03/03/89

مشاهده جزئیات و تماس آپارتمان در منطقه ولی عصر ( ولی عصر برج استادان... )

30,000,000 تومان تاریخ درج : 01/03/89

مشاهده جزئیات و تماس آپارتمان در منطقه ولی عصر ( ولی عصر اپارتماهای بعثت فاز یک بعثت... )

90,000,000 تومان تاریخ درج : 01/03/89

مشاهده جزئیات و تماس آپارتمان در منطقه ولی عصر ( ولی عصر - توانیر- 12متری دانشکده--طبقه... )

170,000,000 تومان تاریخ درج : 30/02/89

مشاهده جزئیات و تماس آپارتمان در منطقه ولی عصر ( ولی عصر اپارتمانهی فاز یک بعثت ... )

92,000,000 تومان تاریخ درج : 29/02/89

مشاهده جزئیات و تماس آپارتمان در منطقه ولی عصر ( ولی عصر پروین اعتصامی اول خیابان صف�... )

125,000,000 تومان تاریخ درج : 23/02/89

مشاهده جزئیات و تماس آپارتمان در منطقه ولی عصر ( ولی عصر خیابان پروین اعتصامی اول خی�... )

140,000,000 تومان تاریخ درج : 23/02/89

مشاهده جزئیات و تماس آپارتمان در منطقه ولی عصر ( ولی عصر مهتاب شرقی... )

230,000,000 تومان تاریخ درج : 23/02/89

مشاهده جزئیات و تماس آپارتمان در منطقه ولی عصر ( ولی عصر روبروی پارک زیتون واقع درشش ... )

145,000,000 تومان تاریخ درج : 23/02/89

مشاهده جزئیات و تماس آپارتمان در منطقه ولی عصر ( ولی عصر اپارتمانهای فاز1بعثت ... )

87,000,000 تومان تاریخ درج : 23/02/89

مشاهده جزئیات و تماس آپارتمان در منطقه ولی عصر ( ولی عصر فاز3بعثت... )

26,000,000 تومان تاریخ درج : 23/02/89

مشاهده جزئیات و تماس آپارتمان در منطقه ولی عصر ( ولی عصر نگین پارک شهید صدوقی ... )

60,000,000 تومان تاریخ درج : 23/02/89

مشاهده جزئیات و تماس آپارتمان در منطقه ولی عصر ( وی عصر مابین فلکه رودکی وفلکه بارنج ... )

125,000,000 تومان تاریخ درج : 23/02/89

مشاهده جزئیات و تماس آپارتمان در منطقه ولی عصر ( ولی عصر مهتاب غربی... )

375,000,000 تومان تاریخ درج : 23/02/89

مشاهده جزئیات و تماس آپارتمان در منطقه ولی عصر ( ولی عصر تختی شرقی... )

180,000,000 تومان تاریخ درج : 23/02/89

مشاهده جزئیات و تماس آپارتمان در منطقه ولی عصر ( ولی عصر توانیر کوی شهناز... )

270,000,000 تومان تاریخ درج : 20/02/89

مشاهده جزئیات و تماس آپارتمان در منطقه ولی عصر ( ولی عصر--اپارتمانهای بعثت--فاز 3 ... )

28,000,000 تومان تاریخ درج : 19/02/89

مشاهده جزئیات و تماس

/ 0 نظر / 66 بازدید